logo de waag


Agenda 2019

  29 januari
  Excursie vrijwilligers

  12 maart
  Jaarvergadering en lezing

  24 september
  Thema-avond

  1 oktober
  Ledenexcursie naar Utrecht en Elburg

  19 november
  Thema-avond

  Bestuursvergaderingen worden op de eerste maandag van de maand gehouden in De Waag en beginnen om 9.30 uur; thema-avonden en de jaar-vergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.
De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het van kracht worden van de privacy-regeling, meldt het VHS-bestuur dat op de site van de vereniging geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren en indien noodzakelijk wijzigen en verwijderen.


Bezorgers Waag gezocht

Voor het rondbrengen van De Waag worden betrokken leden gezocht. De "vacante" Sneker wijken zijn Lemmerweg Oost en Lemmerweg West. Joop Boom(thema@vhsneek.nl) is de contactman.


Zaterdag 12 januari:
Open Dag archeologisch onderzoek Bolsward

Het archeologisch onderzoek achter het voormalige stadhuis in Bolsward nadert het einde. Daarom organiseert de gemeente Súdwest-Fryslân een Open Dag, op zaterdag 12 januari. Dit gebeurt in samenwerking met de archeologen van RAAP Adviesbureau, die sinds half november onderzoek doen. De onderzoekers vertellen tussen 10.00 en 14.30 uur over de sporen en het vondstmateriaal. Bezoekers wordt aangeraden laarzen of ander degelijk schoeisel mee te nemen, want het is modderig op de plek van het onderzoek. Plaats: de ingang van de opgraving is aan de Wipstraat in Bolsward, naast het voormalige stadhuis, te bereiken via de Jongemastraat. Wie met de auto naar Bolsward komt, kan parkeren op Plein 1455.


Visserij en vishandel in en rond Sneek

molensMeer dan 150 belangstellenden woonden dinsdag 20 november de laatste thema-avond van de Vereniging Historisch Sneek in 2018 bij. In de Spil aan de Molenkrite in Sneek bracht Jappie Zoethout de bedrijfstak terug in de herinnering. Hij beperkte zich niet alleen tot de vissers die actief waren op de meren en poelen rond Sneek. Ook de “stadsvissers” kwamen voorbij. Piet Zwart vertelde als gastspreker over de vissersfamilie Muurling, die vele jaren op en aan het water woonden tussen Sneek en Oppenhuizen. Zijstapjes werden gemaakt naar de gerenommeerde Sneker viswinkels van vroeger jaren, zoals bijvoorbeeld Abbink, De Haan en De Rapper, maar ook de viskar van Poiesz. Nazaten van deze families woonden de lezing bij. (Foto Archief De Waag)


Molens in en rond Sneek

molensVroeger stonden ze in grote getale in en rond de stad. Het silhouet van de stad werd niet alleen door kerktorens bepaald, maar ook door de wieken van de meel- en houtzaagmolens. Cees Veenstra verzamelde vele historische gegevens en deelde die in woord en beeld op dinsdag 25 september met de leden van de Vereniging Historisch Sneek in de Spil. Meer dan 120 bezoekers woonden de lezing bij. In november zal Jappie Zoethout vertellen over de visserij. (Foto Beeldbank gemeente)


Drukbezochte Open Dag 20 Jaar VHS

open dagDe open dag ter gelegenheid van 20 Jaar VHS werd zaterdag 1 septem-ber druk bezocht. Bij de opening van de festiviteiten door wethouder Stella van Gent waren zeker 200 belangstellenden aanwezig. jubileumVelen van hen volgden de verhalen van Alice Booij, Cees Veenstra, Geert van de Veer, Gerda Lok, Pier Sijbranda, Tjis-sie Dijkhuis, Boude-wijn de Ree en Atze Osinga. De klassenfoto's werden druk becommentarieerd. Daarnaast werden de activiteiten van de vele vrijwilligers in het verenigings-lokaal "De Waag" bekeken.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

De Waag is geopend dinsdag t.e.m. donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.


E-mailadres VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad